a=baba=b\cdot \dfrac{a}{b}

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal multipliceras och divideras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 8=282. 8=2\cdot \dfrac{8}{2}.