abb=a\dfrac{a}{b}\cdot b=a

Multiplikation och division är motsatser, så om ett tal både divideras och multipliceras med samma sak tar operationerna ut varandra, t.ex. 533=5. \dfrac 5 3\cdot 3 =5.