{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

abb=a\dfrac{a}{b}\cdot b=a

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal divideras och multipliceras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 822=8. \dfrac{8}{2}\cdot 2=8.