{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

a=abba=\dfrac{a}{b}\cdot b

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal divideras och multipliceras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 8=822. 8= \dfrac{8}{2}\cdot 2.