a=abba=\dfrac{a}{b}\cdot b

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal divideras och multipliceras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 8=822. 8= \dfrac{8}{2}\cdot 2.