Skriv tal som bråk

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal multipliceras och sedan divideras med samma tal förändras inte värdet eftersom beräkningarna tar ut varandra, t.ex. gäller 2=255. 2=\dfrac{2\cdot 5} 5. Det vi gör här är att vi tänker på 2 som 21\frac{2}{1} och därefter förlänger med 5. Tvåans värde har då inte förändrats.