{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Talet 11 delat med ett bråk

Om talet 11 divideras med ett bråk blir resultatet bråkets invers, t.ex. 13/7=73. \dfrac{1}{3/7}= \dfrac{7}{3}. Sambandet kan motiveras med regeln för division av bråk om man skriver ettan som bråket 11\frac{1}{1}: