{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Talet 11 delat med ett bråk

Om talet 11 divideras med ett bråk blir resultatet bråkets invers, t.ex.

Sambandet kan motiveras med regeln för division av bråk om man skriver ettan som bråket 11\frac{1}{1}: