Om en produkt divideras med ett tal kan detta skrivas om genom att ta en av faktorerna i produkten och dela den med den inverterade versionen av det bråk som finns kvar, t.ex.

Detta är en konsekvens av vad som händer om ett tal divideras med ett bråk.