{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Om en produkt divideras med ett tal kan detta skrivas om genom att ta en av faktorerna i produkten och dela den med den inverterade versionen av det bråk som finns kvar, t.ex.

Detta är en konsekvens av vad som händer om ett tal divideras med ett bråk.