{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förkorta bråk

Bråk som inte står på sin enklaste form kan förkortas genom att dela täljare och nämnare med samma faktor: 1216=12/416/4=34. \dfrac{12}{16}=\dfrac{12/4}{16/4}=\dfrac{3}{4}. Så länge man delar med samma faktor är bråkets värde oförändrat.