{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Bryt ut minustecken

Differensen ab-a-b kan skrivas om genom att bryta ut ett minustecken. På samma sätt som (a+b)-(a+b) kan skrivas som ab-a-b, kan vi göra det steget baklänges och skriva om ab-a-b som (a+b)-(a+b).