Förenkla rot & termer

Här beräknas ett rotuttryck samtidigt som en summa eller differens. Till exempel kan 25\sqrt {25} beräknas till 5 i samma steg som vi beräknar 3+63+6 till 9: 253+64=594. \sqrt{25}\cdot \dfrac{3+ 6}{4} = 5\cdot \dfrac{9}{4}.