{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förenkla potens & termer

En potens är ett uttryck av typen 424^2 och termer är tal som adderas eller subtraheras, t.ex. 5+365+3-6. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser förenklas innan termerna.