{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förenkla produkt & termer

En produkt är ett uttryck av typen 454\cdot 5 och termer är tal som adderas eller subtraheras, som 414 -1. Enligt prioriteringsreglerna ska produkter förenklas före termerna.