{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förenkla potens & produkt

En potens är ett uttryck av typen 232^3 och en produkt är t.ex. 454\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser beräknas innan produkter.