Förenkla potens & produkt

En potens är ett uttryck av typen 232^3 och en produkt är t.ex. 454\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser beräknas innan produkter.