{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förenkla kvot

Vi förenklar en kvot om en divisionen går jämnt upp men inte ger ett numeriskt värde, exempelvis 3x3=x \dfrac{3x}{3}=x