Förenkla kvot

Vi förenklar en kvot om en divisionen går jämnt upp men inte ger ett numeriskt värde, exempelvis 3x3=x \dfrac{3x}{3}=x