{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förenkla bråk & termer

Ett bråk är ett uttryck av typen 23\frac 2 3 och termer är tal som adderas eller subtraheras, t.ex. 41+74 -1+7. Enligt prioriteringsreglerna ska bråk förenklas innan termer.