Förenkla bråk & potens

Ett bråk är ett uttryck av typen 35\frac 3 5 och en potens är t.ex. 535^3. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser beräknas före bråk.