{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Förenkla bråk & potens

Ett bråk är ett uttryck av typen 35\frac 3 5 och en potens är t.ex. 535^3. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser beräknas före bråk.