{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Förenkla bråk & produkt

Ett bråk är ett uttryck av typen 35\frac 3 5 och en produkt är t.ex. 656\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna spelar det ingen roll om man beräknar bråket eller produkten först.