Förenkla bråk & produkt

Ett bråk är ett uttryck av typen 35\frac 3 5 och en produkt är t.ex. 656\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna spelar det ingen roll om man beräknar bråket eller produkten först.