1 dm3=1 liter1\text{ dm}^3=1\text{ liter}

11 dm3^3 är volymen av en kub med sidan 11 dm. Det är exakt lika mycket som 11 liter.