{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Dividera olikhet med negativt tal

När man dividerar båda led i en olikhet med ett negativt tal, t.ex. -5,\text{-}5, måste man komma ihåg att vända olikhetstecknet.