Dividera olikhet med negativt tal

När man dividerar båda led i en olikhet med ett negativt tal, t.ex. -5,\text{-}5, måste man komma ihåg att vända olikhetstecknet.