{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Skriv uttryck som division med 1

Man kan alltid dela ett tal eller ett uttryck med 11 utan att förändra dess värde, exempelvis 3=31ochx+2=x+21. 3=\dfrac{3}{1} \quad \text{och} \quad x+2=\dfrac{x+2}{1}.