{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Division med 1

Om ett tal delas med 11 blir kvoten talet självt t.ex. 31=3. \dfrac 3 1 = 3.