Division med 1

Om ett tal delas med 11 blir kvoten talet självt t.ex. 31=3. \dfrac 3 1 = 3.