Dividera bråk

För att dela två bråk måste bråket i nämnaren inverteras. Det innebär att täljare och nämnare byter plats, och när man gjort det kan man multiplicera bråken istället: 45undefined68=4586. \left.\dfrac{4}{5}\middle/\dfrac{6}{8}\right.=\dfrac{4}{5}\cdot \dfrac{8}{6}.