Derivatan av axC\dfrac{a^x}{C}

Koefficienter påverkas inte av derivering. Eftersom division med exempelvis 5050 kan skrivas multiplikation med koefficienten 150\frac{1}{50} påverkas inte heller konstanta nämnare av derivering. Exempelvis är derivatan av 3x50\frac{3^x}{50} därför lika med 3xln(3)50 \dfrac{3^x \cdot \ln(3)}{50} enligt deriveringsregeln för exponentialfunktioner på formen CaxC \cdot a^x.