Derivatan av ekxe^{kx}

Man deriverar ekxe^{kx} genom att multiplicera uttrycket med koefficienten kk från exponenten. Exempelvis är D(e8x)=8e8x. D\left(e^{8x}\right)=8e^{8x}.