Derivatans definition

Den notation som oftast används för derivator är f(x)f'(x) men man kan också använda derivatans definition, som är ett gränsvärde. Ibland dyker detta gränsvärde upp i beräkningar, och känner man igen det är det ofta bekvämt att byta ut det krångliga uttrycket mot f(x).f'(x).