Derivatans definition

Derivatan definieras som ett gränsvärde. Oftast räknar man med derivator utan att utyttja den här formella framställningen, men ibland i t.ex. bevis och härledningar är det nödvändigt att använda derivatans definition.