Derivatan av en konstant

Derivatan av en konstant, t.ex. 33 och π\pi, är alltid lika med 00.