{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Distributiva lagen

Multipliceras en faktor med en parentes så kan det skrivas som en summa genom att multiplicera faktorn med alla termer inuti parentesen. Detta kallas för den distributiva lagen och skrivs ibland a(b+c)=ab+ac. a(b+c)=ab+ac. Om två parenteser multipliceras används den utvidgade distributiva lagen, vilket är en förlängning av samma sak.