{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Slå in på räknare

"Slå in på räknare" används när en beräkning är svår att genomföra utan räknare, exempelvis 45\sqrt{45} eller 52.5.5^{2.5}. Vi kan även välja att använda räknaren om det blir för omständligt att visa hela uträkningen, t.ex. 94520289(2434+5)2. \dfrac{\sqrt{9}\cdot \frac 4 5}{20^2-89}-\left(\dfrac{24-3}{\sqrt{4+5}}\right)^2.