{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Beräkna rot

Beräkna rot är resultatet om man drar t.ex. kvadratroten ur ett tal, eller resultatet av något annat rotuttryck: 4=2och273=3. \sqrt{4}=2 \quad \text{och} \quad \sqrt[3]{27}=3.