Beräkna potens och produkt

En potens är ett uttryck av typen 232^3​​ och en produkt är t.ex. 45.4\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser ska beräknas innan produkter.