Beräkna potens

När en potens beräknas bestämmer vi potensens värde. T.ex. är 232^3 lika med 88 eftersom det är en tvåa multiplicerad med sig själv 33 gånger: 23=222=8 2^3 = 2\cdot 2 \cdot 2 = 8