{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Beräkna kvot

Att beräkna en kvot innebär att man beräknar resultatet av en division. Exempelvis är resultatet av 204=5. \dfrac {20}{4}=5.