Beräkna kvot

Att beräkna en kvot innebär att man beräknar resultatet av en division. Exempelvis är resultatet av 204=5. \dfrac {20}{4}=5.