Beräkna kvot & produkt

Ett kvot är ett uttryck av typen 35\frac {3}{5} och en produkt är t.ex. 656\cdot 5. Enligt prioriteringsreglerna spelar det ingen roll om man beräknar kvoter eller produkter först.