Avrunda till nn gällande siffror

Oftast väljer man att avrunda ett tal till ett visst antal gällande siffror. Alla siffror skilda från noll i ett avrundat tal är gällande. Nollor räknas som gällande siffror om:

  • De ligger mellan två gällande siffor - t.ex. 10231023.
  • De ligger i slutet av ett decimaltal - t.ex. 2.12002.1200.