{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Lägg ihop bråk

Om flera bråk subtraheras och adderas kan de läggas ihop utan vidare om de har samma nämnare: 43+7313=4+713. \dfrac 4 3 + \dfrac 7 3 - \dfrac 1 3 = \dfrac{4+7-1} 3. Är nämnarna olika måste man förlänga eller förkorta ett eller flera bråk så att nämnarna blir lika. Man kan alltid hitta en gemensam nämnare genom att förlänga varje bråk med de andra bråkens nämnare.