Lägg till noll

Ett tal minus sig självt blir noll. Vi kan alltså lägga till bbb-b till vilket tal som helst utan att ändra värdet. Exempelvis kan 33 skrivas om som 3+553+5-5. Så länge man adderar och subtraherar samma tal förblir värdet 33.