{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Dela upp bråk

Om täljaren i ett bråk står som en summa, kan man dela upp bråket i mindre bråk. 2+37=27+37. \dfrac{2+3}{7}=\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7}. Vi använder alltså regeln för att addera bråk fast baklänges.