{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Addera ekvationer

Ekvationssystem kan lösas med additionsmetoden, vilket betyder att man "lägger ihop" en ekvation med en annan. Vänsterleden läggs ihop för sig och högerleden för sig.

{x+y=5(I)xy=3(II)\begin{cases}x+y=5 & \, \text {(I)}\\ x-y=3 & \text {(II)}\end{cases}
{2x=8xy=3\begin{cases}2x=8 \\ x-y=3 \end{cases}

Syftet med att lägga ihop ekvationerna är att eliminera en variabel, vilket nu hänt i den översta ekvationen. Då kan xx-värdet lösas ut och sedan sättas in i den andra ekvationen för att beräkna yy.