Absolutbelopp av positivt eller negativt tal

Ett absolutbelopp blir alltid positivt oavsett tecken på ingångsvärdet. Det spelar alltså ingen roll om man hade +5+5 eller -5\text{-} 5 från början eftersom absolutbeloppet blir 55 oavsett: ±5=5. |\pm 5| = 5.