Logaritmregler

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Ur definitionen av logaritmer följer några räkneregler som underlättar vid beräkningar. Dessa brukar kallas logaritmlagar och gäller för alla logaritmer, oavsett bas.

Regel

lg(ab)=blg(a)\lg\left(a^b\right)=b\cdot\lg(a)

Regel

lg(10)=1\lg(10)=1

Regel

lg(1)=0\lg(1)=0

Uppgift Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}