{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Algebra och icke-linjära ekvationer

Logaritmregler

Teori

Ur definitionen av logaritmer följer några räkneregler som underlättar vid beräkningar.

Regel

lg(ab)=blg(a)\lg\left(a^b\right)=b\cdot\lg(a)
Visa mer

Regel

lg(10)=1\lg(10)=1
Visa mer

Regel

lg(1)=0\lg(1)=0
Visa mer

Exempel

Lös ekvationen med logaritmlagen för potenser
Visa mer

Uppgifter