{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Algebra och icke-linjära ekvationer

Logaritmlagar

Teori

Logaritmlagar

Ur definitionen av logaritmer följer några räkneregler som underlättar vid beräkningar. Dessa brukar kallas logaritmlagar och gäller för alla logaritmer, oavsett bas.

Regel

lg(ab)=blg(a)\lg\left(a^b\right)=b\cdot\lg(a)
Visa mer

Regel

lg(ab)=lg(a)+lg(b)\lg(ab)=\lg(a)+\lg(b)
Visa mer

Regel

lg(ab)=lg(a)lg(b)\lg\left(\dfrac{a}{b}\right)=\lg(a)-\lg(b)
Visa mer

Specialfall av tiologaritmer

Regel

lg(10)=1\lg(10)=1
Visa mer

Regel

lg(1)=0\lg(1)=0
Visa mer

Exempel

Beräkna med logaritmlagarna
Visa mer

Exempel

Lös ekvationen med logaritmlagen för potenser
Visa mer

Uppgifter