Det här är en översatt version av sidan Logaritmekvation *Wordlist*. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Logarithmic Equations

An equation where the variable is inside a logarithm like for example, lg(x)=17\lg(x) = 17, is called a logarithmic equation. In order to solve a logarithmic equation both sides are rewritten as exponents with logarithmic bases.