Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Begrepp

Limes

Ordet limes används ibland istället för gränsvärde, främst när man läser ett nedskrivet gränsvärde högt. Till exempel går det att utläsa uttrycket limx0f(x)\lim\limits_{x \to 0}f(x) som "limes av f(x)f(x) när xx går mot noll." Ordet kommer från latinet och betyder gräns.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}