{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Limes

Ordet limes används ibland istället för gränsvärde, främst när man läser ett nedskrivet gränsvärde högt. Till exempel går det att utläsa uttrycket limx0f(x)\lim\limits_{x \to 0}f(x) som "limes av f(x)f(x) när xx går mot noll." Ordet kommer från latinet och betyder gräns.