Teori

Liksidig triangel

En triangel där alla sidor är lika långa är liksidig. När sidorna är lika långa innebär det att triangelns vinklar är lika stora, dvs. 6060^\circ.

Liksidig triangel1.svg