Likformiga trianglar

För trianglar räcker det med att jämföra två par av vinklar för att avgöra om de är likformiga. Om två motsvarande vinklar är lika stora är även den tredje det, eftersom vinkelsumman är 180180^\circ i alla trianglar.

Två likformiga trianglar
Då blir förhållandena mellan sidorna samma, eftersom man för tre vinklar bara kan rita en typ av triangel. Kvoten mellan motsvarande sidor är alltså konstant.

ABDE=BCEF=ACDF\dfrac{AB}{DE} = \dfrac{BC}{EF} = \dfrac{AC}{DF}

Om figurerna utöver att vara likformiga, även har samma storlek sägs de vara kongruenta.