Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Lösa exponentialekvationer med inspektionsmetoden

Med hjälp av inspektionsmetoden kan man lösa vissa exponentialekvationer med basen 10.10. Till exempel kan ekvationen 104x=100000 10^{4x}= 100 \, 000 lösas på det sättet.

Skriv om det led som inte innehåller xx så att det också blir en tiopotens.

104x=10000010^{4x}=100 \, 000
104x=10510^{4x}=10^5

Om likheten ska gälla måste exponenterna vara lika, eftersom basen 1010 är samma.

Method expekv m inpektionsmetoden.svg

Det ger ekvationen 4x=54x=5 som kan lösas med balansmetoden.

4x=54x = 5
x=54x=\dfrac{5}{4}
Skriv i decimalform
x=1.2x=1.2