Lösa exponentialekvationer med inspektionsmetoden

Med hjälp av inspektionsmetoden kan man lösa vissa exponentialekvationer med basen 10.10. Till exempel kan ekvationen 104x=100000 10^{4x}= 100 \, 000 lösas på det sättet.

Skriv om det led som inte innehåller xx så att det också blir en tiopotens.

104x=10000010^{4x}=100 \, 000
104x=10510^{4x}=10^5

Om likheten ska gälla måste exponenterna vara lika, eftersom basen 1010 är samma.

Method expekv m inpektionsmetoden.svg

Det ger ekvationen 4x=54x=5 som kan lösas med balansmetoden.

4x=54x = 5
x=54x=\dfrac{5}{4}
Skriv i decimalform
x=1.2x=1.2