Lägesmått med kalkylprogram

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Begrepp

Kalkylprogram

Kalkylprogram är datorprogram, t.ex. Microsoft Excel och Google Kalkylark, som används för att sammanställa och göra beräkningar på datamängder. Man samlar denna data i kalkylark som består av celler, ordnade i rader och kolumner.

Cellerna i ett ark kan innehålla siffror, text eller formler som utför beräkningar på andra celler. För att referera till en specifik cell i ett ark kombinerar man bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis är cellen C2 markerad i följande figur.

Kalkylprogram har vanligen inbyggda funktioner för att hantera stora datamängder, exempelvis för att sortera dem eller utföra beräkningar som skulle vara tidskrävande att göra för hand. Summering, beräkning av medelvärde samt ritning av diagram och grafer är några exempel på funktioner som brukar finnas.
Digitala verktyg

Lägesmått med kalkylprogram

Kalkylprogram har inbyggda funktioner för att beräkna lägesmått som medelvärde, median och typvärde. Förutom att det lätt går att göra beräkningar på stora datamängder i dessa program är det dessutom enkelt att lägga till, ta bort och byta ut värden i efterhand. Man kan t.ex. göra beräkningar på datamängden i kalkylarket nedan.

Digitala verktyg

Beräkna medelvärde

För att beräkna medelvärdet väljer man en tom cell där medelvärdet ska beräknas, exempelvis B1, och skriver =MEDEL( eller =AVERAGE(\begin{aligned} &=\text{MEDEL(} \qquad \text{ eller }\\[0.5em] &=\text{AVERAGE(} \end{aligned} beroende på om man har svenska eller engelska inställt i programmet. Man markerar sedan cellerna som ska ingå i beräkningen, vilket i det här fallet är A1-A5, och avslutar med en högerparentes. Det går också att skriva in vilka celler som ska ingå som A1:A5 istället för att markera dem.

Trycker man sedan på enter beräknas medelvärdet.

Om man nu ändrar i någon av cellerna ändras detta medelvärde automatiskt utan att man behöver utföra beräkningen igen.

Digitala verktyg

Beräkna median

För att beräkna medianen använder man istället kommandot =MEDIAN(.=\text{MEDIAN}(.

Digitala verktyg

Beräkna typvärde

För att beräkna typvärdet i datamängden skriver man =TYPVRDEA¨(eller=MODE(\begin{aligned} &=\text{TYPVÄRDE}( \quad \text{eller}\\ &=\text{MODE}( \end{aligned}

beroende på språkinställningarna. Då anger kalkylprogrammet det värdet som förekommer flest gånger i datamängden.

Uppgift

Larry driver en kiosk och under en halvtimme håller han koll på hur mycket hans kunder handlar för. Han får följande lista med betalningar. 25kr,40kr,49kr,40kr,10kr,28kr,15kr,35kr\begin{aligned} 25\,&\text{kr}, \; 40\,\text{kr}, \; 49\,\text{kr}, \; 40\,\text{kr},\\ 10\,&\text{kr}, \; 28\,\text{kr}, \; 15\,\text{kr}, \; 35\,\text{kr} \end{aligned} Använd ett kalkylprogram för att beräkna medelvärdet, medianen och typvärdet för kundernas betalningar.

Visa lösning Visa lösning


{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
Begrepp

Kalkylprogram

Kalkylprogram är datorprogram, t.ex. Microsoft Excel och Google Kalkylark, som används för att sammanställa och göra beräkningar på datamängder. Man samlar denna data i kalkylark som består av celler, ordnade i rader och kolumner.

Cellerna i ett ark kan innehålla siffror, text eller formler som utför beräkningar på andra celler. För att referera till en specifik cell i ett ark kombinerar man bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis är cellen C2 markerad i följande figur.

Kalkylprogram har vanligen inbyggda funktioner för att hantera stora datamängder, exempelvis för att sortera dem eller utföra beräkningar som skulle vara tidskrävande att göra för hand. Summering, beräkning av medelvärde samt ritning av diagram och grafer är några exempel på funktioner som brukar finnas.
Digitala verktyg

Lägesmått med kalkylprogram

Kalkylprogram har inbyggda funktioner för att beräkna lägesmått som medelvärde, median och typvärde. Förutom att det lätt går att göra beräkningar på stora datamängder i dessa program är det dessutom enkelt att lägga till, ta bort och byta ut värden i efterhand. Man kan t.ex. göra beräkningar på datamängden i kalkylarket nedan.

Digitala verktyg

Beräkna medelvärde

För att beräkna medelvärdet väljer man en tom cell där medelvärdet ska beräknas, exempelvis B1, och skriver =MEDEL( eller =AVERAGE(\begin{aligned} &=\text{MEDEL(} \qquad \text{ eller }\\[0.5em] &=\text{AVERAGE(} \end{aligned} beroende på om man har svenska eller engelska inställt i programmet. Man markerar sedan cellerna som ska ingå i beräkningen, vilket i det här fallet är A1-A5, och avslutar med en högerparentes. Det går också att skriva in vilka celler som ska ingå som A1:A5 istället för att markera dem.

Trycker man sedan på enter beräknas medelvärdet.

Om man nu ändrar i någon av cellerna ändras detta medelvärde automatiskt utan att man behöver utföra beräkningen igen.

Digitala verktyg

Beräkna median

För att beräkna medianen använder man istället kommandot =MEDIAN(.=\text{MEDIAN}(.

Digitala verktyg

Beräkna typvärde

För att beräkna typvärdet i datamängden skriver man =TYPVRDEA¨(eller=MODE(\begin{aligned} &=\text{TYPVÄRDE}( \quad \text{eller}\\ &=\text{MODE}( \end{aligned}

beroende på språkinställningarna. Då anger kalkylprogrammet det värdet som förekommer flest gånger i datamängden.

Uppgift

Larry driver en kiosk och under en halvtimme håller han koll på hur mycket hans kunder handlar för. Han får följande lista med betalningar. 25kr,40kr,49kr,40kr,10kr,28kr,15kr,35kr\begin{aligned} 25\,&\text{kr}, \; 40\,\text{kr}, \; 49\,\text{kr}, \; 40\,\text{kr},\\ 10\,&\text{kr}, \; 28\,\text{kr}, \; 15\,\text{kr}, \; 35\,\text{kr} \end{aligned} Använd ett kalkylprogram för att beräkna medelvärdet, medianen och typvärdet för kundernas betalningar.

Visa lösning Visa lösning


{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}