Kvartilavstånd

Kvartilavståndet är ett spridningsmått som anger avståndet mellan den undre och övre kvartilen. Man beräknar det genom att subtrahera Q1Q_1 från Q3Q_3.

Kvartilavstånd=Q3Q1\text{Kvartilavstånd}=Q_3-Q_1